KWS voor zorginstellingen

KWS, of Klinisch Werkstation, is al meer dan 25 jaar dé referentie voor EPD’s in Vlaanderen. Initieel bedacht binnen en voor UZ Leuven, wordt het nu door nexuzhealth verder ontwikkeld en aangeboden aan andere zorginstellingen. Momenteel maken 38 ziekenhuizen en zorginstellingen in Vlaanderen gebruik van KWS.

De unieke eigenschap van KWS is dat alle zorginstellingen werken binnen één centraal dossier. De meest recente gegevens van een patiënt zijn dus beschikbaar voor elke behandelende zorgverlener, ongeacht voor welke instelling deze werkt. Een uitgebreide toegangscontrole waakt erover dat enkel zij die er recht op hebben het patiëntendossier inkijken.

Door deze aanpak wil nexuzhealth de kwaliteit van de zorg voor een patiënt vergroten. Door de samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen op een transparante en eenduidige manier aan te bieden wil nexuzhealth haar bijdrage leveren aan de kwaliteit, efficiëntie en betaalbaarheid van de zorg.

mynexuzhealth.be

De patiënt als partner

Via onze app of webportaal heeft de patiënt inzage in zijn/haar medische dossier. Maar er zijn ook tal van functies die echte interactie met de patiënt mogelijk maken, van het aanbieden van vragenlijsten tot het uitvoeren van videoconsultaties.

NEXUZHEALTHpro

Samenwerken over de zorglijnen heen

Met nexuzhealth consult kunnen externe zorgverstrekkers uit de eerste lijn of uit andere zorginstellingen gratis inzage krijgen in de dossiers van de patiënten die zij behandelen. Zo is ook de behandeling buiten het ziekenhuis steeds gebaseerd op zo volledig mogelijke informatie.

Huisartsen en thuisverpleegkundigen die ook hun eigen dossiers willen opvolgen kunnen dit via nexuzhealthpro.

Centraal EPD

Alle registraties in de aangesloten zorginstellingen komen terecht in het centrale dossier. Zo krijgen behandelende zorgverleners een volledig beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Veilig in ons datacenter

KWS draait volledig in onze datacenters die extern zijn aan het ziekenhuis. Onderhoud en back-up worden voor u geregeld.

Automatische updates

Gemiddeld om de 2 weken worden graduele updates uitgevoerd en uitgerold over alle zorginstellingen. Zo heeft iedereen steeds de beschikking over de nieuwste versie van KWS.