Privacyverklaring nexuzhealth.com website

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u de website www.nexuzhealth.com bezoekt. We leggen ook uit hoe we deze informatie verwerken en voor welke doeleinden we deze gebruiken..

De websitebeheerder en verwerkingsverantwoordelijke is nexuzhealth nv, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdkantoor in Hasselt, ondernemingsnummer 0667 753 542. Nexuzhealth nv is een joint venture tussen Cegeka Health Care nv en UZ Leuven.

Welke informatie verzamelt nexuzhealth over u?

 1. Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij cookies. Voor meer info hierover, kunt u onze cookieverklaring lezen. Daar kunt u tevens uw cookievoorkeuren op ieder moment naar wens aanpassen.

 2. U kunt via onze website gegevens achterlaten in een contactformulier indien u een vraag, een probleem of opmerking hebt. Via dat contactformulier  verzamelen we deze informatie:
  • Info over uw toestel waarmee u naar mynexuzhealth surft
  • Welke browser u gebruikt
  • Een omschrijving van uw vraag, probleem, opmerking
  • Uw naam
  • Uw geboortedatum
  • Uw ziekenhuis
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer (vrijblijvend)

 3. Wanneer u zich wil inschrijven op onze nieuwsbrief gericht op zorgverstrekkers, verzamelen wij deze informatie:
  • Uw naam
  • Uw e-mailadres

Waarom verzamelt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens voor deze doeleinden:

 1. Om onze website te verbeteren, uw surfervaring te optimaliseren en statistische rapporten op te stellen over de websiteactiviteit.

   

 2. Om u te kunnen contacteren in verband met uw vraag, probleem of opmerking. De informatie over uw toestel en browser wordt gebruikt om het gemelde probleem goed te kunnen identificeren.
  Ook proberen wij onze interne processen te verbeteren om onze ondersteuning te optimaliseren. Zo trachten we een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden..

   

 3. Om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen.

Op welke basis gebruikt nexuzhealth deze informatie over u?

 1. Nexuzhealth gebruikt essentiële cookies op basis van gerechtvaardigd belang. Voor overige cookies vragen wij uw toestemming via onze cookie-banner. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen via onze cookiepagina.

 2. Wij verwerken uw gegevens die u invult in het contactformulier op basis van uw toestemming.

 3. Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen.

Hoe lang bewaart nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Nexuzhealth zal uw informatie niet langer opslaan dan nodig voor de doelen waarvoor we deze informatie over u nodig hebben:

 1. Cookies worden na maximaal 2 jaar verwijderd.

 2. De gegevens die u indient via het contactformulier worden verwijderd na 5 jaar.

 3. We verwijderen uw gegevens nadat u zich hebt uitgeschreven door een mailtje te sturen naar marketing@nexuzhealth.com.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?

Nexuzhealth werknemers en werknemers van onze verwerkers zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Hoe beveiligt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Nexuzhealth heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan.

Waar bewaart en verwerkt nexuzhealth uw persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door dienstverleners waarvan de datacenters zich buiten de EU bevinden.

Met deze verwerkers sluiten wij een overeenkomst op basis van een model dat door de Europese Commissie is goedgekeurd en dat hetzelfde beschermingsniveau waarborgt als vastgelegd in de Europese wetgeving op de gegevensbescherming.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U beschikt over een aantal mogelijkheden die u toelaten om de controle te bewaren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze mogelijkheden verschillen afhankelijk van de soort verwerkingsactiviteit en de rechtsgrond.

Bij het uitoefenen van deze rechten dient u er rekening mee te houden dat het bezwaar tegen bepaalde verwerkingen of de intrekking van uw toestemming voor verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer op de hoogte blijft van de activiteiten of aangeboden diensten of dat u er niet langer gebruik van kan maken.

 • Recht van inzage – U hebt toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken en recht op inzage in deze gegevens. Indien u dat wenst, bezorgen wij u er gratis een kopie van.
 • Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken om de wissing of rectificatie van foute, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens.
 • Recht op het intrekken van uw toestemming – Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken.
 • Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen – Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde redenen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die met uw specifieke situatie verband houden.
 • Recht op verwijdering – U hebt het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u de relatie met ons wil beëindigen, kan u ons dus vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens – Wat de persoonsgegevens betreft die verwerkt worden op basis van uw toestemming of omwille van hun noodzaak voor de levering van de gevraagde producten of diensten, kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt meegedeeld rechtstreeks over te dragen aan een derde of aan uzelf.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing – U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, indien u geen dergelijke communicatie (meer) van ons wenst te ontvangen. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk verwerkt, waarna wij uw gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden zullen verwerken.

 

Deze rechten zijn relatief. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat nexuzhealth uw gegevens niet kan verwijderen doordat we gebonden zijn door een wettelijke bewaartermijn.

U kunt uw rechten uitoefenen door een mailtje te sturen naar gdpr@nexuzhealth.com.

Klachten

Indien u vindt dat nexuzhealth uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, kunt u ons contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. U hebt steeds het recht een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, als u meent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door nexuzhealth.

Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Nexuzhealth behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 13/1/2023.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, of u wenst ons een verzoek tot uitoefening van uw rechten toe te sturen, dan kunt u nexuzhealth op het volgende adres contacteren:

Nexuzhealth nv
Kempische Steenweg 307 (Corda 3)
B – 3500 Hasselt 

gdpr@nexuzhealth.com

 

Stappen in onze sollicitatieprocedure

 • Basics

  De cv-screening is de eerste fase in het screeningsproces.
  Wij bekijken je cv en bepalen of er een fit is.

 • Cultuur

  In de tweede fase volgt er een virtueel gesprek.
  We vertellen je wat meer over onze organisatie en we zijn benieuwd naar hoe jij je toekomst ziet.

 • Jobinhoud

  Daarna volgen er 1 à 2 gesprekken met toekomstige teamleads en teamleden.

 • Voorstel

  We doen een voorstel tot aanwerving.

Cegeka als partner

Cegeka wordt ingeschakeld als partner voor de begeleiding van het rekruteringsproces. De inhoudelijke gesprekken vinden plaats met jouw toekomstige collega’s bij nexuzhealth.

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.