Verklaring ivm uw patiëntgegevens

Nexuzhealth nv is een vennootschap naar Belgisch recht met hoofdkantoor in Hasselt (ondernemingsnummer 0667 753 542). Nexuzhealth is een joint venture tussen Cegeka Health Care nv en UZ Leuven.

Nexuzhealth is een leverancier van software aan zorginstellingen voor het beheren van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Dit EPD is één centraal beheerd dossier over alle nexuzhealth zorginstellingen heen. Dit betekent dat men in al de nexuzhealth zorginstellingen informatie kan toevoegen over u als patiënt in hetzelfde centrale dossier. Dit laat toe dat elke zorgverlener die betrokken is bij uw behandeling kan beschikken over alle informatie die nodig is om u een zo goed mogelijke zorg te verstrekken.

Toegang tot uw patiëntendossier

Dit centrale patiëntendossier betekent echter niet dat iedereen zomaar toegang krijgt tot uw dossier in de nexuzhealth zorginstellingen. Uw dossier wordt beschermd door strikte toegangsregels, die we kunnen vertalen naar drie grote principes:

 • Alleen zorgverleners waarmee u als patiënt een therapeutische relatie heeft, krijgt toegang tot uw dossier. Deze therapeutische relatie wordt bepaald op basis van geplande of uitgevoerde handelingen zoals consultaties, ingrepen en onderzoeken. Dit is bovendien beperkt in de tijd, dus het gaat hier enkel over zorgverleners die betrokken zijn bij een lopende behandeling.
 • De functie van een zorgverlener bepaalt hoeveel men kan zien. Een arts zal meer kunnen zien dan een administratief medewerker.
 • Een zorgverlener kan ook zelf toegang vragen tot uw patiëntendossier wanneer dit noodzakelijk is. De zorgverlener moet hier verplicht een reden voor geven en uw behandelende zorgverleners worden hiervan op de hoogte gebracht. Dit zorgt voor een continue controle op de toegang tot uw dossier.

 

Nexuzhealth zorgt ervoor dat elke inzage of wijziging in uw dossier wordt geregistreerd. U kunt als patiënt bij uw zorginstelling inzage vragen tot de audit logs waarin deze acties worden opgelijst.

Verwijderen van uw account op mynexuzhealth.be of de mynexuzhealth app

Mynexuzhealth is een portaal dat u als patiënt toegang geeft tot uw patiëntendossier. U kunt u aanmelden om een overzicht te krijgen van uw afspraken, gegevens, toegangen en verbonden instellingen. Indien u hier niet langer gebruik van wenst te maken, kunt u de mynexuzhealth app van uw toestel verwijderen of u niet langer aanmelden via mynexuzhealth.be.

Het is niet mogelijk om de gegevens in uw account te verwijderen, gezien dit slechts een weergave is van uw patiëntendossier dat wordt beheerd door de zorginstellingen. De nexuzhealth zorginstellingen zijn gebonden door wettelijke bewaartermijnen en mogen uw gegevens niet verwijderen. Indien u hierover vragen heeft, gelieve contact op te nemen met de nexuzhealth zorginstelling(en) waarmee u verbonden bent.

Wijzigingen aan deze verklaring

Nexuzhealth behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd op 11/1/2023.

Contact

Nexuzhealth beheert zelf geen persoonsgegevens van patiënten, maar werkt louter in opdracht van de nexuzhealth zorginstellingen als verwerker. Indien u vragen heeft over de gegevens die u als gebruiker via de mynexuzhealth app deelt met de nexuzhealth zorginstellingen of de verwerking van de gegevens in uw elektronisch patiëntendossier, moet u zich hiervoor wenden tot de nexuzhealth zorginstelling(en) waarmee u verbonden bent.

Stappen in onze sollicitatieprocedure

 • Basics

  De cv-screening is de eerste fase in het screeningsproces.
  Wij bekijken je cv en bepalen of er een fit is.

 • Cultuur

  In de tweede fase volgt er een virtueel gesprek.
  We vertellen je wat meer over onze organisatie en we zijn benieuwd naar hoe jij je toekomst ziet.

 • Jobinhoud

  Daarna volgen er 1 à 2 gesprekken met toekomstige teamleads en teamleden.

 • Voorstel

  We doen een voorstel tot aanwerving.

Cegeka als partner

Cegeka wordt ingeschakeld als partner voor de begeleiding van het rekruteringsproces. De inhoudelijke gesprekken vinden plaats met jouw toekomstige collega’s bij nexuzhealth.

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.