Medische voorschriften van Jessa in een nieuw jasje door samenwerking nexuzhealth

Met drie vooruitstrevende campussen in en rond Hasselt legt het Jessa Ziekenhuis zich toe op innovatie en technologische ontwikkelingen. Achter én voor de schermen volgen diverse projecten elkaar in sneltempo op. Het doel: de beste zorg voor de patiënt. De nood aan een permanente flow van informatie is dus erg hoog. Om de doorstroming te optimaliseren, klopte het Jessa Ziekenhuis aan bij nexuzhealth voor een slimme uitrol van het elektronisch medicatievoorschrift (EMV).

“We werkten al geruime tijd met een ander elektronisch voorschrift”, zegt Thijs Nelis, programmamanager KWS bij Jessa. “Maar we zochten een meer geïntegreerd patiëntendossier. Bij nexuzhealth vonden we dit. Specifiek voor het medicatievoorschrift bieden de aanwezige functionaliteiten een grote meerwaarde. Die brengt álle medicatie van de patiënt in beeld.”

Sterke partner

Nexuzhealth sleutelt sinds 2016 aan een geïntegreerd patiëntendossier. Een centrale plek waar zowel de behandelende zorgverlener als de patiënt toegang toe heeft. Steunend op de eerdere ervaringen van KWS, het Klinisch Werkstation, binnen UZ Leuven, draagt nexuzhealth zo bij aan de kwaliteit van zorg. Het elektronisch medicatievoorschrift (EMV) is een van de 13 projecten binnen het implementatieprogramma. “Het einddoel is een digitale plek waar elk medisch voorschrift ziekenhuisoverkoepelend zichtbaar is. De doorstroom van informatie van de arts naar zowel het verpleegkundig personeel als de patiënt verloopt veel sneller”, geeft programmamanager Ief Grijp mee.

“Het EMV is een digitale plek waar alle medische voorschriften voor het zorgkundig personeel beschikbaar zijn.” Ief Grijp, Programmamanager nexuzhealth

“Het blijven mensen waarmee je aan de slag gaat”, zegt Thijs Nelis. “In dat opzicht willen we de kans op fouten zo klein mogelijk maken. De EMV-module ondersteunt onze zorgverleners in deze complexe taak.”

Maatwerk

“Een groot deel van onze diensten beschikt over een elektronische medicatiekast. Door de koppeling met het KWS ziet de verpleegkundige welke geneesmiddelen hij of zij moet voorbereiden per toedieningsronde. Omdat deze koppeling nog niet bestond, was dit een cruciale voorwaarde om KWS-EMV te kunnen gebruiken in het Jessa Ziekenhuis”, zegt Thijs Nelis.

“Het ontwikkelen van deze koppeling is een samenspel tussen de leverancier van deze kasten, nexuzhealth en Jessa”, verduidelijkt Ief Grijp. “Het traject was niet makkelijk, maar heeft uiteindelijk tot een goed resultaat geleid. In september 2021 testten we de werkwijze op twee pilootdiensten. Dat was van onschatbare waarde voor het proces. Je kan op voorhand wel nadenken over structuren, maar de praktijk levert af en toe andere zaken op. Dan zie je goed dat elke zorginstelling maatwerk is voor ons.”

“Je kan op voorhand wel een basis uittekenen, maar elke zorginstelling is maatwerk voor ons.” Ief Grijp, programmamanager nexuzhealth

Ziekenhuisoverkoepelend

“De uitrol van het EMV helpt alle partijen die met het voorschrift te maken krijgen. De patiënt kan zijn ambulante voorschriften makkelijk via mynexuzhealth raadplegen en langs de apotheek gaan. Binnen het ziekenhuis kunnen verpleegkundigen enkel werken met gevalideerde voorschriften”, legt Thijs Nelis uit. “Het verplegend personeel voelt zich daardoor geruggensteund. De arts kan dan weer ziekenhuisoverkoepelend werken en keurt medicatievoorschriften vanop elke locatie goed via computer, tablet of smartphone.”

“Artsen kunnen medicatievoorschriften snel vanop elke locatie goedkeuren.” Thijs Nelis, programmamanager Jessa

Uitrol over het hele ziekenhuis

Een systeem werkt natuurlijk niet zonder eindgebruikers. De materie is niet vanzelfsprekend en vraagt de nodige training vanuit nexuzhealth. “Een kleine 1500 medewerkers – waaronder artsen, apothekers en verpleegkundigen – kregen een interne opleiding”, zegt Thijs Nelis. “Het was een heel intensief project. Binnen elke dienst werden ook de beschikbare medicatieschema’s, gekoppeld aan specifieke zorgplannen, op voorhand onder de loep genomen. Dat is een kritisch proces met heel veel stappen. Goede communicatie was daarbij hét sleutelelement.”

Uitdagende samenwerking

“De samenwerking tussen Jessa en nexuzhealth begon in 2019 officieel. Met een doorlooptijd van anderhalf jaar én een pandemie zijn we heel tevreden over de huidige uitrol van het project. Door onze gedeelde Hasseltse roots hebben we een hechte band”, stipt Thijs Nelis aan. “In onze interne werkgroepen kwamen vooral de verpleegkundigen, apothekers en dokters aan het woord. We focusten daar bewust niet op het technische verhaal met onze IT-diensten, maar op het functionele gebruik ten voordele van de patiëntenzorg. Door de heldere communicatie en het actief betrekken van alle diensten is de opstart vlot verlopen. We zijn blij met de koers die we samen met nexuzhealth varen. We kijken uit naar meer vruchtbare samenwerkingen in de toekomst.”

“Met interne werkgroepen binnen Jessa focusten we vooral op het patiëntenverhaal met dokters, verpleegkundigen en apothekers.” Thijs Nelis, programmamanager Jessa

Focus op patiëntveiligheid

Met een focus op patiëntveiligheid sleutelt nexuzhealth verder aan een pro-versie. “Op termijn willen we binnen het EMV ook medicatie kunnen inscannen, om zo de cirkel volledig te sluiten. Zo weten we heel zeker dat het juiste product op het juiste moment bij de juiste patiënt terechtkomt. Ook zetten we in op de eerstelijnszorg: de uitrol van het systeem bij huisartsen en thuisverpleegkundigen. Zo begeleiden we patiënten in élke stap van hun genezingsproces”, geeft Ief Grijp nog mee.

“Onze toegevoegde waarde ligt in het faciliteren van collaboratie door het inzetten van onze technische expertise. De EMV-module draagt bij aan de continuïteit van de zorg doordat ziekenhuizen kunnen samenwerken binnen hetzelfde platform.Gertie Delande, CEO nexuzhealth

Interesse in onze andere samenwerkingen? Lees hier meer.

Stappen in onze sollicitatieprocedure

 • Basics

  De cv-screening is de eerste fase in het screeningsproces.
  Wij bekijken je cv en bepalen of er een fit is.

 • Cultuur

  In de tweede fase volgt er een virtueel gesprek.
  We vertellen je wat meer over onze organisatie en we zijn benieuwd naar hoe jij je toekomst ziet.

 • Jobinhoud

  Daarna volgen er 1 à 2 gesprekken met toekomstige teamleads en teamleden.

 • Voorstel

  We doen een voorstel tot aanwerving.

Cegeka als partner

Cegeka wordt ingeschakeld als partner voor de begeleiding van het rekruteringsproces. De inhoudelijke gesprekken vinden plaats met jouw toekomstige collega’s bij nexuzhealth.

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.