6 jaar nexuzhealth. 6 keer meer delen.

Digitale zorg. Het is een term die steeds vaker voorkomt. Logisch. Technologie staat niet stil. Heel wat health-tech start-ups en groeibedrijven komen dan ook met innoverende toepassingen die de digitalisatie van zorg ten goede komt. Technologie biedt mogelijkheden én uitdagingen. Zowel voor ziekenhuizen als de eerste lijn … nexuzhealth doet er in ieder geval alles aan om het ecosysteem verder uit te breiden, de operational excellence te verbeteren en transmuraal optimaal samen te werken. Dit zijn de next steps:

Vandaag kunnen bijna 40 ziekenhuizen met het Klinisch Werkstation (KWS) – over ziekenhuismuren heen – in één centraal dossier werken. De meest recente data van een patiënt zijn dus beschikbaar voor elke behandelende arts. In het KWS zitten naast de medische dossiers van de patiënten tal van interessante modules voor zorgverleners. Denk maar aan afsprakenbeheer, elektronische medicatievoorschriften, een spoedmodule, een tool voor medische beeldvorming, een hulpmiddel voor een efficiënte voorbereiding van je operatiekwartieren …

“Ons KWS is intussen 20 jaar oud en goed ingeburgerd”, zegt Bob Neven, Director Product Management bij nexuzhealth. “Dankzij die digitalisering zitten ziekenhuizen en zorgverleners vandaag op een berg data. Door die gegevens veilig en slim te gebruiken, win je aan efficiëntie, krijg je meer relevante inzichten én kun je beter samenwerken met externen. In de ideale wereld werken alle actoren samen aan één centraal patiëntendossier dat de patiënt écht centraal zet, veilig én futureproof is, en gebruiksvriendelijk en intuïtief werkt op een kostenefficiënte manier.

Voor de ziekenhuizen staan er nog verschillende uitbreidingen op til. “Er wordt vandaag bijvoorbeeld hard gewerkt aan telemonitoring, data ontsluiting en intensive care”, gaat Bob Neven verder.
 

6 keer delen met nexuzhealth pro

Om multidisciplinaire samenwerking te faciliteren, is het belangrijk om patiëntengegevens vlot en veilig te kunnen uitwisselen tussen ziekenhuizen, huisartsen en thuisverpleegkundigen. Dat kan perfect via nexuzhealth pro. Enkele mogelijkheden:

1.Via het Gedeeld administratief dossier is zichtbaar wie de verschillende contactpersonen in het zorgteam van de patiënt zijn: de huisarts, de thuisverpleegkundige, de tandarts …. Bovendien kan elke zorgverlener via MyCareNet nog heel wat informatie opvragen over de patiënt: mutualiteitsgegevens, informatie over zorgtrajecten of een goedkeuring voor een palliatief statuut. Ook vind je daar in terug wie de vaste huisarts en de huisapotheker zijn.  

2. In het Gedeeld medicatieschema zie je wie een bepaald geneesmiddel voorgeschreven heeft. Die nieuwe functie voor huisartsen werkt over groepspraktijken heen. Bovendien is er een synchronisatie met Vitalink voor zorgverstrekkers die niet met nexuzhealth werken.

3. Via Gedeelde parameters kunnen thuisverpleegkundigen heel eenvoudig dagelijkse bloeddrukmetingen bijhouden, die door de huisarts bekeken kunnen worden. De huisarts volgt zo in real time en dus heel efficiënt alle waarden op. Dat geldt trouwens ook voor bijvoorbeeld pijnregistraties in een palliatief traject.

4. De Gedeelde probleemlijst maakt het mogelijk om informatie over allergieën en intoleranties te delen. Een diagnose meedelen kan uiteraard ook. Thuisverpleegkundigen kunnen hier bijvoorbeeld zien dat een patiënt diabetes heeft.

5. Om op de hoogte te zijn van bloeduitslagen, kunnen de betrokken zorgverstrekkers terecht bij Gedeelde laboverslagen. Handig is dat bloedwaarden die afwijken van de referentiewaarden in één oogopslag duidelijk zijn dankzij hun rode kleur.

6. In de Gedeelde documentenmodule vind je bijvoorbeeld een verslag van een verpleegkundig consult of wondzorgverslag (met foto’s) terug. Dat is informatie die ook voor de huisarts interessant is en die nu via de verpleegkundige gedeeld kan worden. Ook een transferrapport naar een woonzorgcentrum staat hier opgeslagen. 

En de patiënt?

Ook niet onbelangrijk: het elektronisch patiëntendossier is net zo goed toegankelijk voor de patiënt zelf en is opgebouwd volgens internationale standaarden. In de toekomst is het voor de patiënt zelfs mogelijk om telemonitoringtools te linken aan zijn of haar mynexuzhealth. Ook moet het binnenkort perfect mogelijk zijn voor een patiënt om via zijn of haar mynexuzhealth in te schrijven via de kiosk in het ziekenhuis. 

Torenhoge ambities

“Je merkt het … De ambities van nexuzhealth zijn torenhoog. Zowel voor de zorginstellingen, de zorgverstrekkers én de patiënt hebben we nog heel wat in petto. “Vandaag richten we ons vooral op ziekenhuizen, huisartsen en thuisverpleegkundigen”, stelt Bob Neven. Maar in de toekomst willen we ook bekijken hoe we  specialisten met een thuispraktijk, wijkgezondheidscentra, woonzorgcentra en poliklinieken op het platform krijgen”, stelt Bob Neven. “Het ultieme doel: dé referentie blijven op het vlak van digitale zorg. Op een efficiënte, gebruiksvriendelijke, slimme én veilige manier!

Stappen in onze sollicitatieprocedure

 • Basics

  De cv-screening is de eerste fase in het screeningsproces.
  Wij bekijken je cv en bepalen of er een fit is.

 • Cultuur

  In de tweede fase volgt er een virtueel gesprek.
  We vertellen je wat meer over onze organisatie en we zijn benieuwd naar hoe jij je toekomst ziet.

 • Jobinhoud

  Daarna volgen er 1 à 2 gesprekken met toekomstige teamleads en teamleden.

 • Voorstel

  We doen een voorstel tot aanwerving.

Cegeka als partner

Cegeka wordt ingeschakeld als partner voor de begeleiding van het rekruteringsproces. De inhoudelijke gesprekken vinden plaats met jouw toekomstige collega’s bij nexuzhealth.

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.