Radiologische beelden: code maken of downloaden

Met behulp van ‘mynexuzhealth’ is het mogelijk om radiologische beelden (echo’s, mri’s,…) te delen met externe zorgverleners of zelfs met vrienden en familie. We raden aan om beelden te openen via een computer voor de beste prestaties.

Persoonlijke gegevens wijzigen

Het is mogelijk om uw persoonlijke gegevens aan te passen zodat deze up-to-date zijn voor uw zorgverleners. Op de website klikt u eerst op uw naam en dan op ‘Profiel’. In de applicatie ‘mynexuzhealth’ moet u het overzicht openen en vervolgens klikken op ‘profiel’ of ‘instellingen’. Welke gegevens kan ik wel/niet wijzigen?

Waarom heb ik geen toegang meer tot het medisch dossier van een overleden patiënt?

Het inkijken van het medisch dossier na overlijden is vaak een moeilijke en delicate zaak. Enerzijds gaat het over de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens, anderzijds is de patiënt overleden en kan hij zich hier niet langer persoonlijk tegen verzetten. De wet op de patiëntenrechten voorziet na overlijden van de patiënt enkel […]

Heeft mijn huisarts of zorgverstrekker toegang tot mijn dossier?

Informatie over uw privacy en wie toegang heeft tot uw dossier, kunt u hier nalezen. Bij Toegangen krijgt u een overzicht van de huisarts(en), zorgverleners en eventueel van een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger die toegang hebben tot uw mynexuzhealth-dossier. Uw huisarts heeft automatisch toegang tot uw dossier. Wilt u dit niet, dan kunt u dit melden aan de […]