Persoonlijke gegevens wijzigen

Het is mogelijk om uw persoonlijke gegevens aan te passen zodat deze up-to-date zijn voor uw zorgverleners. Op de website klikt u eerst op uw naam en dan op ‘Profiel’. In de applicatie moet u het overzicht openen en vervolgens klikken op ‘profiel’. Welke gegevens kan ik wijzigen?

Heeft mijn huisarts of zorgverstrekker toegang tot mijn dossier?

Informatie over uw privacy en wie toegang heeft tot uw dossier, kunt u hier nalezen. Bij Toegangen krijgt u een overzicht van de huisarts(en), zorgverleners en eventueel van een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger die toegang hebben tot uw mynexuzhealth-dossier. Uw huisarts heeft automatisch toegang tot uw dossier. Wilt u dit niet, dan kunt u dit melden aan de […]