Waarom heb ik geen toegang meer tot het medisch dossier van een overleden patiënt?

Het inkijken van het medisch dossier na overlijden is vaak een moeilijke en delicate zaak. Enerzijds gaat het over de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens, anderzijds is de patiënt overleden en kan hij zich hier niet langer persoonlijk tegen verzetten.

De wet op de patiëntenrechten voorziet na overlijden van de patiënt enkel een onrechtstreekse inzage door een beroepsbeoefenaar (bv. arts, verpleegkundige, apotheker, tandarts of paramedicus) die de aanvrager aanduidt. Dit betekent dat de aanvrager niet zelf het dossier kan inkijken.

Artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt geeft aan dat onrechtstreekse inzage in het dossier van de overleden patiënt kan aangevraagd worden door de echtgeno(o)te van de patiënt, de wettelijk samenwonende partner, de partner en bloedverwanten tot en met de tweede graad (bv. zussen, grootouders en kleinkinderen). Het inkijken van het dossier moet voldoende gemotiveerd worden en is enkel mogelijk wanneer de patiënt zich hier bij leven niet uitdrukkelijk tegen heeft verzet.

In de applicatie mynexuzhealth wordt de toegang tot het patiëntendossier onmiddellijk afgesloten na het overlijden van de patiënt. De rechthebbenden kunnen via de ombudsdienst van hun ziekenhuis een aanvraag tot onrechtstreekse inzage indienen.

Stappen in onze sollicitatieprocedure

 • Basics

  De cv-screening is de eerste fase in het screeningsproces.
  Wij bekijken je cv en bepalen of er een fit is.

 • Cultuur

  In de tweede fase volgt er een virtueel gesprek.
  We vertellen je wat meer over onze organisatie en we zijn benieuwd naar hoe jij je toekomst ziet.

 • Jobinhoud

  Daarna volgen er 1 à 2 gesprekken met toekomstige teamleads en teamleden.

 • Voorstel

  We doen een voorstel tot aanwerving.

Cegeka als partner

Cegeka wordt ingeschakeld als partner voor de begeleiding van het rekruteringsproces. De inhoudelijke gesprekken vinden plaats met jouw toekomstige collega’s bij nexuzhealth.

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.