Waar moet ik rekening mee houden bij het bekijken van mijn verslagen?

Als patiënt van een nexuzhealth-ziekenhuis hebt u rechtstreeks toegang tot de medische verslagen en stukken uit uw elektronisch patiëntendossier. 

Uw dossier kan bepaalde medische termen of andere gegevens bevatten die voor u niet duidelijk zijn of die vragen oproepen. De beschikbare informatie werd immers niet bewerkt en niet aangepast qua taalgebruik, inhoud of vorm. Bovendien worden verslagen niet alleen opgesteld op basis van elementen die vastgesteld worden tijdens het onderzoek, de raadpleging, de ingreep of het contact, maar ook op basis van informatie die al aanwezig is in uw patiëntendossier. 

Bepaalde verslagen zijn niet (meteen) zichtbaar via deze toepassing omdat ze nog niet gevalideerd werden of omdat ze door uw behandelend team als een afgeschermd verslag werden aangeduid. Afgeschermde verslagen kunnen gegevens over derden bevatten of gegevens die onder de noemer ‘therapeutische exceptie’ vallen.

Informatie uit uw elektronisch patiëntendossier is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Spring er voorzichtig mee om en deel geen informatie met derden die er geen recht op hebben. nexuzhealth is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt doordat u informatie uit uw patiëntendossier deelt met derden.

Hebt u vragen of wenst u meer informatie over uw dossier? Bespreek dit met uw huisarts of behandelende arts tijdens een consultatie. Vragen over uw dossier kunnen niet via telefoon of e-mail besproken worden. 

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.