Persoonlijke gegevens wijzigen

Het is mogelijk om uw persoonlijke gegevens aan te passen zodat deze up-to-date zijn voor uw zorgverleners. Op de website klikt u eerst op uw naam en dan op ‘Profiel’. In de applicatie moet u het overzicht openen en vervolgens klikken op ‘profiel’.

Welke gegevens kan ik wijzigen?

Profielfoto

Het is niet mogelijk om uw profielfoto zelf te wijzigen, dit om misbruik tegen te gaan. U kan uw profielfoto laten wijzigen bij de inschrijvingsbalie van uw ziekenhuis.

Contactgegevens

In dit menu kan u het telefoon/GSM-nummer en e-mailadres van uzelf en eventueel andere contactpersonen toevoegen.

Adres

Het is mogelijk om uw adreswijziging door te geven via de optie ‘meld fout adres‘. Hierin vult u het juist adres in en de medische administratieve dienst zal dit zo snel mogelijk aanpassen.

‘Mijn ziekenhuis’

Als u een ziekenhuis ziet staan onder de rubriek ‘mijn ziekenhuis’ dan wilt dit zeggen dat u een afspraak of onderzoek heeft gehad in het betreffende ziekenhuis en dat er medisch informatie beschikbaar is.

Dit kan u niet wijzigen.

Huisarts

Een huisarts kan steeds gewijzigd worden via de optie ‘Toegangen’ in uw profielmenu. Het is echter niet mogelijk om meer dan één huisarts te hebben. De medische administratieve dienst zal dit zo snel mogelijk in orde maken voor u.

Uw huisarts heeft automatisch toegang tot uw dossier via de toepassing nexuzhealthpro.

Taal

Mynexuzhealth kan ingesteld worden in drie talen: Nederlands, Engels en Frans.

Gegevens van derde wijzigen: Een vertrouwenspersoon of ouder met toegang tot het dossier van een patiënt kan ook van deze patiënt de persoonlijke gegevens wijzigen.

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.