Kan ik als patiënt iemand toegang geven tot mijn dossier? (Inzage dossier derden)

Ja, dit kan mits u als patiënt hiervoor een volmacht geeft.

De aangewezen persoon kan toegang krijgen tot uw medisch dossier in drie verschillende hoedanigheden:

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan zich informeren over de gezondheidstoestand, het patiëntendossier inkijken en een afschrift vragen van dit patiëntendossier. De patiënt kan op elk moment aan de beroepsbeoefenaar (bv. arts) meedelen dat de vertrouwenspersoon niet meer mag optreden zoals eerst aangegeven.

Wanneer een formulier inleveren bij de ombudsdienst van uw ziekenhuis?

– Indien de patiënt het zelf niet kan inleveren
– Wanneer de patiënt niet in staat is om het formulier te ondertekenen

Een aanvraag indienen kan op volgende wijze:

Website

Stap 1: Download het formulier ‘Aanwijzing van een vertrouwenspersoon’. U vindt het formulier hier terug.

Stap 2: Vul het formulier volledig in. Kruis de bolletjes van de rechten aan die u toewijst aan de vertrouwenspersoon. Bij ‘Periode‘ vult u ‘(on)bepaalde duur’ of ‘tot overlijden’ in. Is het voor een “bepaalde duur”, vul aan met een einddatum.

Stap 3: Surf naar www.mynexuzhealth.be en log in met uw persoonlijke gegevens. Op de hoofdpagina ziet u een envelop staan, klik op ‘Stuur een bericht‘.

Stap 4: Kies vervolgens ‘+ nieuw bericht‘ en klik dan op ‘Aan:*‘.

Stap 5: Selecteer eerst uw ziekenhuis en vink hierna het adres ‘Patiëntvragen (overige)’ aan.

Stap 6: Bezorg het formulier ingevuld en ondertekend door de patiënt terug. U kan het document als bijlage toevoegen door het te slepen naar het tekstveld. Graag onderstaande informatie toevoegen aan uw aanvraag:

  • Naam vertrouwenspersoon:
  • Voornaam vertrouwenspersoon:
  • Rijksregisternummer vertrouwenspersoon:

U ontvangt een bericht zodra het dossier gekoppeld is aan uw vertrouwenspersoon. Vanaf dan kan de vertrouwenspersoon inloggen in zijn mynexuzhealth-dossier. Wanneer de vertrouwenspersoon op zijn naam klikt, eens ingelogd, dan kan deze persoon wisselen tussen de gekoppelde dossiers.

De patiënt kan op elk moment aan de beroepsbeoefenaar (bv. arts) meedelen dat de vertrouwenspersoon niet meer mag optreden zoals eerst aangegeven.

Applicatie

Stap 1: Download het formulier ‘Aanwijzing van een vertrouwenspersoon’. U vindt het formulier hier terug.

Stap 2: Vul het formulier volledig in. Kruis de bolletjes van de rechten aan die u toewijst aan de vertrouwenspersoon. Bij ‘Periode‘ vult u ‘(on)bepaalde duur’ of ‘tot overlijden’ in. Is het voor een “bepaalde duur”, vul aan met een einddatum.

Stap 3: Log in op de mynexuzhealth app en ga dan naar ‘berichten‘. Klik vervolgens op de potlood om een nieuw bericht te maken.

Stap 4: Selecteer eerst uw ziekenhuis en vink vervolgens ‘Patiëntvragen (overige)’ aan. Klik dan op ‘ok’.

Stap 5: Bezorg het formulier ingevuld en ondertekend door de patiënt terug. U kan het formulier als bijlage toevoegen via de paperclip. Graag onderstaande informatie toevoegen in uw aanvraag:

  • Naam vertrouwenspersoon:
  • Voornaam vertrouwenspersoon:
  • Rijksregisternummer vertrouwenspersoon:

U ontvangt een bericht zodra het dossier gekoppeld is aan uw vertrouwenspersoon. Vanaf dan kan de vertrouwenspersoon inloggen in zijn mynexuzhealth-dossier. Wanneer de vertrouwenspersoon op zijn naam klikt, eens ingelogd, dan kan deze persoon wisselen tussen de gekoppelde dossiers.

De patiënt kan op elk moment aan de beroepsbeoefenaar (bv. arts) meedelen dat de vertrouwenspersoon niet meer mag optreden zoals eerst aangegeven.

Vertegenwoordiger

De patiënt kan een volmacht verlenen aan een vertegenwoordiger. Dit wordt gedaan wanneer de patiënt niet in staat is om zelf beslissingen te nemen over de te verstrekken gezondheidszorgen.

Dit formulier kan u inleveren bij de ombudsdienst van uw ziekenhuis.

Bewindvoerder

Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de ombudsdienst van uw ziekenhuis.

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.