Het ouderlijk gezag

Wat is het ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag is het geheel aan rechten en plichten van een ouder ten opzichte van zijn of haar kind en houdt in dat ouders beslissingen kunnen nemen over hun minderjarige kinderen. Die beslissingen moeten in het belang van de kinderen zijn en kunnen gaan over huisvesting, gezondheid, opvoeding, opleiding, ontspanning en de godsdienstige en levensbeschouwelijke keuzes van het minderjarige kind.

Wie oefent het ouderlijk gezag uit?

De basisregel is dat het ouderlijk gezag gezamenlijk wordt uitgeoefend door de beide ouders, ook als de ouders niet meer samenleven. 

In eerder uitzonderlijke situaties kan de familierechtbank het ouderlijk gezag exclusief toevertrouwen aan één van beide ouders. De ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, behoudt wel het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het kind en kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie hierover inwinnen. 

In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de familierechtbank een ouder geheel of gedeeltelijk ontzetten uit het ouderlijk gezag. Een ouder die volledig ontzet is uit het ouderlijk gezag, verliest alle ouderlijke rechten, ook het recht op toezicht en informatie.

Wat betekent dit voor mynexuzhealth?

Als ouder met ouderlijk gezag kan u een ouder-kindkoppeling aanvragen voor uw minderjarig kind (-15 jaar). Deze koppeling geeft u toegang tot het medisch dossier van uw kind via mynexuzhealth. Ook hebt u de mogelijkheid om afspraken en facturen op te volgen van uw kind. 

Let op, indien u als ouder geen ouderlijk gezag (meer) hebt over uw kind, is het niet toegestaan een koppeling met het dossier van uw kind te bekomen via mynexuzhealth. 

Bij twijfel, of indien u vragen hebt, raden we aan om contact op te nemen met de ombudsdienst van uw ziekenhuis. 

Stappen in onze sollicitatieprocedure

 • Basics

  De cv-screening is de eerste fase in het screeningsproces.
  Wij bekijken je cv en bepalen of er een fit is.

 • Cultuur

  In de tweede fase volgt er een virtueel gesprek.
  We vertellen je wat meer over onze organisatie en we zijn benieuwd naar hoe jij je toekomst ziet.

 • Jobinhoud

  Daarna volgen er 1 à 2 gesprekken met toekomstige teamleads en teamleden.

 • Voorstel

  We doen een voorstel tot aanwerving.

Cegeka als partner

Cegeka wordt ingeschakeld als partner voor de begeleiding van het rekruteringsproces. De inhoudelijke gesprekken vinden plaats met jouw toekomstige collega’s bij nexuzhealth.

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.