Bijkomende documenten

Wanneer het adres van ouder en kind in beide dossiers niet overeenstemt, kunnen wij de koppeling niet onmiddellijk in orde brengen. Om te kunnen verifiëren dat de aanvrager van de koppeling beschikt over het ouderschap vragen we bijkomende documenten. Dit ter bescherming van de patiënt en de wet op patiëntenrechten.

U kan ons één van de volgende documenten als bijlage bij uw aanvraag bezorgen:

Attest gezinssamenstelling

U kan het attest van gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente. Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen. Meer informatie over dit document kan u terug vinden op de website van de overheid: www.vlaanderen.be/attest-van-gezinssamenstelling.

EOT

Dit is een echtscheidingsdocument door onderlinge toestemming.

U kunt een afschrift of een uittreksel van een akte van echtscheiding aanvragen in de gemeente waar de echtscheiding werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen.

Geboorteakte

Het is ook mogelijk om ons het geboorteakte van uw kind te bezorgen. U kan het als bijlage toevoegen in het bericht naar ‘ouder/kind-koppeling’.

U kunt een afschrift of een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats, aan het loket van de dienst Burgerzaken.
Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Als u in het buitenland bent geboren, moet u aan de dienst Burgerzaken vragen in welke gemeente de akte van geboorte wordt bewaard.

Meer informatie kan u vinden op www.vlaanderen.be/akte-van-geboorte.

Kids-ID

De kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Voor meer informatie kan u terecht bij uw gemeente.

Klik op de afbeelding om te vergroten
Klik op de afbeelding om te vergroten

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.