Betalingsvoorwaarden

 1. De facturen, opgesteld door de Leverancier uit hoofde van geleverde diensten, prestaties of materialen, zijn op de vervaldag zonder disconto te vereffenen te Hasselt op onze bankrekening of per cheque.

 2. Ingeval er betaald wordt per cheque, dient deze op naam van de Leverancier opgesteld en gekruist te worden. Deze betaling per cheque wordt aanvaard onder voorbehoud van goede afloop.

 3. Gebeurlijke betwistingen moeten, om ontvankelijk te zijn, binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum schriftelijk gemeld worden aan onze kantoren. Zij geven geen recht om betalingen uit te stellen of om de modaliteiten ervan te wijzigen.

 4. In het geval van niet-betaling op de vervaldag zal het volgende, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van toepassing zijn:

  • alle verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden;
  • een nalatigheidsintrest van 1% per maand op het openstaande saldo wordt aangerekend en dit met een minimum van 25 EUR, samen met een forfaitaire vergoeding van 10% op het openstaande saldo, waarbij elke begonnen maand als een volledige geldt. De Leverancier zal daarenboven het recht hebben om alle prestaties uit hoofde van dit contract op te schorten tot aanzuivering van alle openstaande facturen.

 5. Ingeval van verkoop wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de verkochte diensten en/of materialen en hun uitrusting eigendom blijven van de Leverancier tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De voorschotten die eventueel werden gestort blijven ons toegekend als vergoeding voor het gebruik ervan. De overdracht van risico heeft evenwel plaats op het ogenblik van de levering.

 6. Alleen de rechtbank van Hasselt is bevoegd bij eventuele betwistingen.

 7. Afwijkingen van deze betalingsvoorwaarden zijn enkel mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Stappen in onze sollicitatieprocedure

 • Basics

  De cv-screening is de eerste fase in het screeningsproces.
  Wij bekijken je cv en bepalen of er een fit is.

 • Cultuur

  In de tweede fase volgt er een virtueel gesprek.
  We vertellen je wat meer over onze organisatie en we zijn benieuwd naar hoe jij je toekomst ziet.

 • Jobinhoud

  Daarna volgen er 1 à 2 gesprekken met toekomstige teamleads en teamleden.

 • Voorstel

  We doen een voorstel tot aanwerving.

Cegeka als partner

Cegeka wordt ingeschakeld als partner voor de begeleiding van het rekruteringsproces. De inhoudelijke gesprekken vinden plaats met jouw toekomstige collega’s bij nexuzhealth.

Scan de code met je telefoon of
tablet om de app te downloaden!

Je wordt nu doorverwezen naar de vacaturesite van Cegeka. Zij ondersteunen nexuzhealth in het rekruteringsproces van alle kandidaten. Als je dat niet wil, kan je deze popup sluiten en terugkeren naar de site.